19-06-2020: Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Onze medewerkers worden dagelijks op de hoogte gebracht van de richtlijnen die landelijk gelden vanuit het RIVM en de GGD’s. 

Kraamzorg en het Corona-virus

Wanneer er klachten zijn van verkoudheid, hoesten of koorts in het kraambed, dan willen we je vragen om dit ook te melden bij ons en de verloskundige. Direct contact met de GGD voor een test afspraak is noodzakelijk. De kraamverzorgende zal bespreken op welke manier de zorg geven kan worden, tot dat de testuitslag bekend is. Dit zal een combinatie zijn van noodzakelijk zorg bij je thuis en zorg op afstand, middels beeld bellen.

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei geeft op dit moment gewoon kraamzorg in de kraamtijd en bij bevallingen thuis of in het ziekenhuis. We zullen zoveel mogelijk de kraamzorg uren geven, zoals afgesproken tijdens de intake (indicatie). Met het toenemen van de besmettingen in de regio, kan ook de levering van volledig dag kraamzorg onder druk komen te staan. Hierdoor zal de zorg in de regio verdeeld worden over de kraamgezinnen. Dit kan betekenen dat je minder zorg ontvangt.

Onze kraamverzorgende worden actief getest door de GGD. Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei volgt de richtlijnen van het RIVM en GGD op.

We hebben ook aanvullende maatregelen genomen. Zo verkleinen we de kans op besmetting en zorgen ervoor dat alle belangrijke processen kunnen doorgaan. Dit zijn de volgende maatregelen:

  • Wanneer je belt met een van onze medewerkers van de Planning voor de start van kraamzorg of assistentie bij je bevalling dan zullen zij vragen naar eventuele klachten/symptomen binnen het gezin. Op die manier kunnen wij extra maatregelen nemen wanneer nodig.
  • Onze kraamverzorgenden schudden geen handen en nemen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk afstand (1,5 meter).
  • Onze kraamverzorgenden nemen extra hygiënemaatregelen, zoals het dragen van handschoenen, het extra schoonmaken van deurgrepen en lichtschakelaars.

Hieronder een aantal vragen die mogelijk ook bij jou spelen;

1. Moet ik als zwangere vrouw me extra zorgen maken?

Nee. Infectie met het virus heeft hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Bron: RIVM

2. Is het Coronavirus overdraagbaar op de ongeboren baby tijdens de zwangerschap?

In het medische vakblad The Lancet verscheen een kleinschalige studie over negen zwangere vrouwen met COVID-19. Ook het vruchtwater, borstvoeding en het bloed in de navelstreng werden getest. De belangrijkste voorlopige conclusie is dat het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is (geen sprake van verticale transmissie). Bron: The Lancet – What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women?

3. Wat is het risico van het virus voor pasgeboren baby’s?

Dat COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby’s niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelen zijn hier wederom belangrijk. Bron: The Lancet

4. Wat moet ik mij kraambezoek adviseren?

Het is belangrijk dat het kraambezoek zich ook houdt aan de hygiënemaatregelen genoemd bij vraag 1. Laat mensen die ziek zijn en op bezoek willen komen, pas na herstel langskomen.

Vragen? Uiteraard staan wij in nauw contact met het RIVM en de GGD.

Voor meer informatie kan je ook kijken op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Voor het actuele nieuws over het corona-virus kijk je hier: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg