Hoe bescherm ik mijzelf tegen het coronavirus?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Ik heb klachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, grieperig gevoel en/of koorts), kan mijn medische echo-onderzoek nog doorgaan?
Nee, bij klachten blijf je thuis. Neem wel telefonisch contact op met je behandelend verloskundige, huisarts of gynaecoloog: zij zullen kijken waar en wanneer je echo-onderzoek het beste kan plaatsvinden.

Kan ik een miskraam krijgen van het coronavirus?
Tot nu toe hebben zwangere vrouwen met het coronavirus niet vaker een miskraam of zwangerschapsverlies gehad dan zwangere vrouwen die niet besmet zijn met het coronavirus.

Ik moet voor controle naar de verloskundige / naar het ziekenhuis. Mag ik iemand meenemen?
Je verloskundige zal je hierover informeren. Voor een controle in het ziekenhuis kun je ook bij het ziekenhuis navragen wat er wel of niet mag.  

Ik ga bevallen. Mogen er andere mensen bij de bevalling zijn?
Je partner mag bij de bevalling zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden en regels in het ziekenhuis kan in veel ziekenhuizen geen extra persoon mee naar de bevalling. Vraag bij je ziekenhuis wat er wel of niet mag. Neem je kinderen niet mee maar vraag een oppas bij je thuis.
In de thuissituatie is het soms mogelijk om een extra persoon bij de bevalling aanwezig te laten zijn.

Kan ik nog veilig naar het ziekenhuis?
Jij en je baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor coronapatiënten gebeurt in een beschermde omgeving. Je komt dus niet in de buurt van coronapatiënten. Bel in alle gevallen eerst met je verloskundige, huisarts, gynaecoloog of kinderarts.

Ik ga bijna bevallen, kan ik in het ziekenhuis terecht?
Je kunt zeker in het ziekenhuis bevallen als het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Is het voor jou niet noodzakelijk in het ziekenhuis te bevallen maar wil je dat graag? Dan kan dat in de meeste ziekenhuizen. Vraag na bij je verloskundige of gynaecoloog wat er bij jou in de buurt mogelijk is.
Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg organisaties proberen te zorgen dat in zoveel mogelijk ziekenhuizen zwangere vrouwen terecht kunnen voor de bevalling.

Ik ben bevallen, hoe gaat het nu met hielprik en gehoortest voor de baby?
De hielprik gaat zoveel mogelijk door. De gehoortest kan tijdelijk stopgezet worden als de besmettingen in de regio weer oplopen. Als je kind na 4 weken nog geen gehoorscreening heeft gehad, neem dan contact op met de jeugdgezondheidszorg organisatie (het consultatiebureau).

Mag ik kraamvisite ontvangen?

Het is altijd goed om dit bij start van de zorg na te kijken, er staat een speciaal kopje over ‘kraamvisite’ vermeld onder het hoofdstuk ‘corona’ op onze website.

Draagt de kraamverzorgende een mondmasker bij de zorg en moet ik dat ook?

Ook als er geen verdenking/besmetting is van corona gaan wij voorzichtig te werk en zullen we preventief ook beschermingsmiddelen dragen (handschoenen, mondmasker, bril). De kraamverzorgende zal je uitleggen wanneer ze dit doet. Er zijn hier richtlijnen voor opgesteld, wanneer deze te gebruiken, ook heeft het te maken met het aantal besmettingen in de regio. Zelf hoef je geen mondmasker te dragen als de kraamverzorgende er is, ook niet als ze dit wel doet.

Is de kraamverzorgende gevaccineerd tegen het coronavirus?
Veel van onze kraamverzorgende hebben zich inmiddels laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook verzorgende hebben het recht om een eigen afweging te maken. Of de kraamverzorgende gevaccineerd is die bij jou de zorg gaat verlenen kunnen we je niet vertellen, dit is privé informatie die de kraamverzorgende niet met ons of jullie als kraamgezin hoeft te delen.

Ik heb nu een infectie met het coronavirus, mag ik thuis bevallen?
Je kunt net als zwangere vrouwen zonder corona, thuis, in het ziekenhuis of in een geboortekliniek bevallen. Soms is het advies in het ziekenhuis te bevallen. Dat hangt af van de ernst van je klachten. In het ziekenhuis word je aangeboden om de hartslag van de baby in jouw buik met een cardiotocogram (CTG) te meten. Je kunt, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. Je komt niet in de buurt van (andere) coronapatiënten.

Ik ben besmet, hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?
Als je zelf besmet bent met het coronavirus, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je baby voeding geeft of knuffelt. Daarom zijn de volgende dingen belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt en het langer dan 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

 • Was goed je handen voordat je je baby aanraakt.
 • Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
 • Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
 • Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
 • Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamverzorgende, arts of verloskundige je uitleggen.
 • Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
 • Al deze dingen gelden ook voor andere mensen in jouw huis met klachten. Ze gelden op alle momenten dat er contact is met de baby zoals verschonen, fles geven en knuffelen.
 • Als jij en jouw baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor andere huisgenoten met corona.

Corona kan niet in de borstvoeding komen. Met een goede hygiëne (zie hierboven) kan je gewoon borstvoeding geven. Misschien ben je bang dat je je baby met corona besmet. Dat is niet helemaal te voorkomen. De verloskundige, kraamverzorgende of arts zullen samen met jou alles doen om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat je baby wordt besmet. Mocht het toch gebeuren, dan hoef je je daar niet schuldig over te voelen. Je baby zal waarschijnlijk niet erg ziek worden van corona.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het coronavirus heb?
Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet zo. Wij raden aan om borstvoeding te geven met een mondkap en extra hygiënemaatregelen te volgen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf of fles gebruiken en de borstkolf goed schoon maken na gebruik). Je kunt wel de baby besmetten met het coronavirus als de baby dicht bij je is. Je kunt ook kolven en de gekolfde melk door een gezond persoon aan je baby laten geven. Meer informatie vind je op de website van de borstvoedingsraad Nederland.

Ik ben besmet en bevallen, hoe zit het met de zorg?
Als in het gezin een verdenking/ besmetting is van corona, komt de kraamverzorgende minimaal 3 uur per dag bij je thuis. Zowel de verloskundige als de kraamverzorgende houden ook contact met jou via (beeld)bellen. In de meeste gevallen komt de verloskundige ook bij je thuis. Er mag geen kraambezoek komen. We zullen jou ook vragen om een mondmasker te dragen als de kraamverzorgende er is en als je de baby verzorgd en voeding geeft.

Als in het gezin geen verdenking/ besmetting is van corona, geeft de kraamverzorgende zoveel mogelijk zorg bij je thuis, zoals afgesproken tijdens de intake.

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg