Gespecialiseerde zorg

Naast onze gewone kraamzorg kan jouw situatie soms vragen om specialistische kraamzorg. Bijvoorbeeld omdat je kindje veel te vroeg is geboren of omdat je bent bevallen met een keizersnede. Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei is een expert in de regio voor wat betreft gespecialiseerde kraamzorg.

Vervroegd ontslag na keizersnede:

In samenwerking met ziekenhuis Rivierenland Tiel en ziekenhuis Gelderse Vallei Ede hebben we een groep kraamverzorgenden opgeleid die de zorg in een vroeg stadium vanuit het ziekenhuis kunnen overnemen. Door gebruik te maken van deze gespecialiseerde kraamverzorgende kan je 48 uur na de keizersnede in je eigen omgeving herstellen! Neem z.s.m. contact met ons op als je weet dat je een geplande keizersnede krijgt en de datum bekend is. Heb je een ongeplande keizersnede gehad? Dan is de bevalling anders gelopen dat je had gedacht, neem dan z.s.m. contact met ons op om de geboorte aan ons te melden.

Couveusenazorg:

Mocht je baby eerder geboren worden, of langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven, dan bestaat de mogelijkheid om bij thuiskomst van jullie kindje couveusenazorg te ontvangen. De kraamverzorgende zal jullie begeleiden bij de verzorging in de thuissituatie. Raadpleeg voor deze zorg wel je zorgverzekering, aangezien deze zorg niet is opgenomen in de basisverzekering.

Hier vind je onze folder.

Kraamzorg bij een moeder met psychische of psychiatrische problemen:

Ben je zelf onder behandeling voor psychische klachten, wellicht wordt je zwangerschap begeleid door de POP poli? Dan zal de kraamverzorgende tijdens de zorg meer aandacht besteden aan jouw psychisch welbevinden, je rust proberen te geven in de uren dat ze er is en je begeleiden in het vinden van een nieuw ritme. We raden zeer nadrukkelijk aan dit tijdens het huisbezoek te melden. Ook bij het stellen van de indicatie zullen we hier rekening mee houden.

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg