Overdracht naar de JGZ

Op de laatste zorgdag stelt de kraamverzorgende een overdracht op voor het consultatiebureau (Jeugd Gezondheids Zorg). Hierin worden de bijzonderheden van de afgelopen week vermeld. Ook algemene gegevens zoals de geboortedatum en jullie adres. De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau neemt de zorg direct na de kraamzorg over. Meestal komt ze bij jullie thuis kennis maken als jullie baby zo’n 2 weken oud is. Soms is het fijn als de wijkverpleegkundige al aan het eind van de kraamtijd langs komt, zodat je direct weet waar je met al je vragen terecht kunt. De wijkverpleegkundige kan jullie, als dat wenselijk is, ook begeleiding geven in de eerste weken na de geboorte.

Wanneer je baby 4 tot 5 weken oud is, ga je voor het eerst naar het consultatiebureau.

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg