Privacy, leveringsvoorwaarden en werkomstandigheden

Privacy

Privacy is belangrijk, zeker voor jou en je gezin. In de komende kraamperiode komt de kraamverzorgende je opweg helpen bij de verzorging van je pasgeboren baby terwijl je zelf ook zorg nodig hebt. In de Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden staat duidelijk omschreven hoe we omgaan met privacy in de zorgverlening en waarop jij mag rekenen!

Ook voor wat betreft het registreren, bewaren en delen van jou gegevens, houden we ons aan de Algemene voorwaarden Kraamzorg, die in 2018 zijn opgesteld.
Daarnaast hebben we een privacy regelement , waarin we de belangrijkste punten toelichten, zoals:

  • Welke gegevens registreren we?
  • Hoe lang wordt dit bewaard?

Algemene voorwaarden

Kraamzorg is voor ons vanzelfsprekend. Er zijn aan onze zorg wel voorwaarden verbonden. Op deze manier kan jij je veilig voelen en weten onze kraamverzorgenden zich verzekerd van de juiste omstandigheden. Hiervoor zijn Landelijke algemene voorwaarden voor opgesteld. Deze zijn van toepassing op onze zorg.

Werkomstandigheden

Daarnaast hebben we nog een aantal aanvullende leveringsvoorwaarden die we graag onder de aandacht brengen, zodat de kraamverzorgende haar werk bij jullie thuis op een veilige en goede manier kan doen;

  • Alle benodigdheden voor moeder en baby zijn in huis. Veel medische artikelen ontvang je vaak via het kraampakket van de zorgverzekering.
  • Het kraambed moet minimaal 75 centimeter hoog zijn, gemeten vanaf de bovenkant matras. Dit geldt tijdens de bevalling en de kraamtijd. Dit is noodzakelijk voor de kraamverzorgende om haar rug niet te veel en op de juiste wijze te belasten.
  • De kraamverzorgende heeft recht op een rookvrije werkplek. Daarom vragen we je niet te roken waar de kraamverzorgende bij is. Mocht dat wel het geval zijn, dan kunnen wij de zorg terugbrengen naar maximaal 3 uur per dag. Ook tijdens die 3 uur kraamzorg mag er niet gerookt worden in de nabijheid van de kraamverzorgende.
  • De elektrische apparatuur en huishoudelijke materialen waarmee de kraamverzorgende moet werken, moeten voldoen aan de veiligheidseisen.
  • Op de verdieping waar de bevalling plaats vindt en je de kraamtijd doorbrengt moet stromend water aanwezig zijn.
  • De kraamverzorgenden van Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei wonen verspreid in het werkgebied. Wij doen er alles aan er voor te zorgen dat de kraamverzorgende bij een thuisbevalling binnen de landelijke normtijd van 60 minuten aanwezig is.
  • Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei heeft geen kerkelijke signatuur. Met jouw eventuele wensen op dit gebied houden we zoveel mogelijk rekening.

Vervoerskosten

De reiskosten die de kraamverzorgende maakt op weg van en naar jouw woning, zijn voor rekening van ons. Woon je in een gebied waarbij betaald parkeren aan de orde is? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing voor de kosten die dit met zich mee brengt. Wellicht kun je een ontheffing of gastenkaart regelen, of is er een alternatieve parkeerplek in de buurt. De kosten die het betaald parkeren met zich meebrengt komen voor jouw rekening.

Wanneer de kraamverzorgende haar auto gebruikt ten behoeve van jouw gezin, geldt daarvoor een vastgestelde kilometervergoeding van €0,27. Deze vergoeding betaal je rechtstreeks aan de kraamverzorgende. Je gezinsleden mogen uitsluitend met de kraamverzorgende meerijden als zij een inzittendeverzekering heeft. Gebruikt de kraamverzorgende jouw auto, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die de kraamverzorgende zou kunnen veroorzaken.   

Kraamverzorgende in opleiding

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei is een erkend leerbedrijf, dit betekend dat de kraamzorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen.

Gebruik van sleutels

Tijdens het huisbezoek zal de consulent met jou bespreken of je het wenselijk vind dat de kraamverzorgende tijdens de kraamweek een huissleutel te leen krijgt. Mocht je dit prettig vinden, blijf je wel  zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Medicatiebeleid

Onze kraamverzorgende mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

De kraamverzorgende komt dagelijks de eerste 8 dagen na de bevalling de zorg verlenen. De verloskundige zal een aantal bezoeken afleggen in de eerste week. Hoewel de verloskundige niet dagelijks bij je langs komt, is de verloskundige wel eindverantwoordelijk voor jou herstel en de gezondheid van jou en je baby. De kraamverzorgende zal dan ook altijd overleggen met de verloskundige bij eventuele problemen.

 

 

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg