Kosten van kraamzorg

Kraamzorg wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. Van jou wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 4,60 per uur kraamzorg (2022: € 4,70 per uur). Deze bijdrage is landelijk vastgesteld. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage in de aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor jouw polisvoorwaarden of kijk hier voor de vergoedingen per verzekeraar. Na de kraamtijd ontvang je een factuur voor de eigen bijdrage kraamzorg. Ben je aanvullend verzekerd? Dan kan je deze declareren bij je zorgverzekeraar.

Tijdens het huisbezoek zal de kraamzorgconsulente jullie wensen bespreken. Als je besluit om naast de geïndiceerde uren, gemiddeld 6 uur per dag, zelf nog uren bij te willen kopen is dat altijd mogelijk. Hiermee kun je de zorguren per dag verhogen, naar bijvoorbeeld 8 uur per dag, of ervoor kiezen om de zorg met een aantal dagen uit te breiden.

Klik hier voor de kraamzorgtarieven 2022.

De inschrijfkosten en de kosten van het huisbezoek worden eenmaal vergoed door je zorgverzekeraars, wij zullen deze kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar in rekening brengen.

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg