Schade

Onze kraamverzorgende komt in jouw privé-situatie. Daarom hanteren wij duidelijke afspraken over privacy.

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waarvan ze tijdens hun werkzaamheden kennis nemen. Dat geldt ook voor de schriftelijke gegevens die over de zorgverlening worden vastgelegd.

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei werkt op basis van een privacy-reglement, gebaseerd op de beroepscode V&VN, Verpleegkundige en Verzorgenden Nederland.

De kraamverzorgende werkt in de kraamperiode in jouw huis, met jouw spullen. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er schade ontstaat, dat is erg vervelend. We willen je er wel op attenderen dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt in het bij je houden en opbergen van kwetsbare apparaten als een telefoon of tablet. Mocht er toch door toedoen  van de kraamverzorgende schade ontstaan, zullen we dit naar behoren afwikkelen. Hierbij geldt een eigen risico van € 75,00.

Het schadeformulier kan je hier downloaden, graag zo volledig mogelijk invullen en sturen naar :

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei, Nedereindsestraat 30b, 4041 XG Kesteren.

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg