Samenwerking verloskundige/gynaecoloog

Wij maken onderdeel uit van de geboortezorg in de regio waardoor onze zorg naadloos aansluit op de zorg die je krijgt van de verloskundige, de jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) en het ziekenhuis, mocht je daar bevallen.

In de regio worden afspraken gemaakt over het overnemen van de zorg, de overdrachten en de manier waarop we dit doen. Wij ontvangen bij aanvang van de kraamzorg een overdracht vanuit het ziekenhuis als je daar bent bevallen. Na de acht dagen kraamzorg dragen wij de zorg weer over aan de jeugdgezondheidszorg, de JGZ, beter bekend als het consultatiebureau.

Door de verloskundigen worden regelmatig voorlichtingsavonden georganiseerd over zwangerschap, bevalling en de eerste weken na de geboorte. Onze kraamzorgconsulenten werken hier op verschillende locaties aan mee. Ben je onder behandeling bij een gynaecoloog? Dan is het zeker raadzaam om je aan te melden bij een verloskundigenpraktijk omdat zij na je bevalling de nazorg thuis doen en je dan ook deel kunt nemen aan de voorlichtingsavonden.

Deze folder: samenwerking rondom de zwangerschap geeft je meer informatie over de geboortezorg in Nederland en hoe deze georganiseerd is.

Vragen over onze kraamzorg? 0488 482 151 Direct aanmelden voor kraamzorg