Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Kraamzorg is voor ons vanzelfsprekend, maar er zijn aan onze zorg wel voorwaarden verbonden. Op deze manier kun jij je veilig voelen en weten onze kraamverzorgenden zich verzekerd van de juiste werkomstandigheden. Hier zijn Landelijke algemene voorwaarden voor opgesteld. Deze zijn van toepassing op onze zorg.

  Werkomstandigheden

  Daarnaast hebben we nog een aantal aanvullende leveringsvoorwaarden die we graag onder de aandacht brengen, zodat de kraamverzorgende haar werk bij jullie thuis op een veilige en goede manier kan doen:

  Alle benodigdheden voor moeder en baby zijn in huis. Veel medische artikelen ontvang je vaak via het kraampakket van de zorgverzekering.

  Tijdens de bevalling en de kraamtijd moet het kraambed minimaal 75 centimeter hoog zijn, gemeten vanaf de bovenkant van het matras. Dit is noodzakelijk voor de kraamverzorgende om haar rug niet te veel en op de juiste wijze te belasten.

  De kraamverzorgende heeft recht op een rookvrije werkplek. Daarom vragen we je niet te roken waar de kraamverzorgende bij is. Mocht dat wel het geval zijn, dan kunnen wij de zorg terugbrengen naar maximaal 3 uur per dag. Ook tijdens die 3 uur kraamzorg mag er niet gerookt worden in de nabijheid van de kraamverzorgende.

  De elektrische apparatuur en huishoudelijke materialen waarmee de kraamverzorgende moet werken, moeten voldoen aan de veiligheidseisen.

  Draag zorg voor stevig bevestigde trapleuningen. Is er geen trapleuning aanwezig, laat deze dan plaatsen. Controleer traphekjes en pas deze aan zodat ze veilig zijn en goed zijn te bedienen door volwassenen. Vervang de traphekjes indien nodig.

  Op de verdieping waar de bevalling plaats vindt en je de kraamtijd doorbrengt moet stromend water aanwezig zijn.

  De kraamverzorgenden van Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei wonen verspreid in het werkgebied. Wij doen er alles aan er voor te zorgen dat de kraamverzorgende bij een thuisbevalling binnen de landelijke normtijd van 60 minuten aanwezig is.

  Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei heeft geen kerkelijke signatuur. Met jouw eventuele wensen op dit gebied houden we zoveel mogelijk rekening.

  Vervoerskosten

  De reiskosten die de kraamverzorgende maakt op weg van en naar jouw woning zijn voor onze rekening. Woon je in een gebied waarbij betaald parkeren aan de orde is? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing voor de kosten die dit met zich mee brengt. Misschien kun je een ontheffing of gastenkaart regelen, of is er een andere parkeerplek in de buurt. De kosten die het betaald parkeren met zich meebrengt komen voor jouw rekening.

  Wanneer de kraamverzorgende haar auto gebruikt ten behoeve van jouw gezin, geldt daarvoor een vastgestelde kilometervergoeding van € 0,27 per kilometer. Deze vergoeding betaal je rechtstreeks aan de kraamverzorgende. Je gezinsleden mogen uitsluitend met de kraamverzorgende meerijden als zij een inzittenden verzekering heeft. Gebruikt de kraamverzorgende jouw auto, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die de kraamverzorgende zou kunnen veroorzaken.

  Kraamverzorgende in opleiding

  Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat de kraamzorg gegeven kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen.

  Gebruik van sleutels

  Tijdens het huisbezoek zal de consulent met jou bespreken of je het fijn vindt dat de kraamverzorgende tijdens de kraamweek een huissleutel te leen krijgt. Mocht je dit prettig vinden, blijf je wel zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

  Medicatiebeleid

  Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts.

  Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

  De kraamverzorgende komt de eerste 8 dagen na de bevalling dagelijks de zorg verlenen. De verloskundige zal een aantal bezoeken afleggen in de eerste week. Hoewel de verloskundige niet dagelijks bij je langs komt, is de verloskundige wel eindverantwoordelijk voor jouw herstel en de gezondheid van jou en je baby. De kraamverzorgende zal dan ook altijd overleggen met de verloskundige bij eventuele problemen.

  Agenda